Skärmavbild 2014-06-11 kl. 15.51.47

Dynamisk märkning för ökad hållbarhet – Artikel i Svenska livsmedel

Dagens hållbarhetsmärkning är statisk och ­oprecis. Den leder till att producenterna ­garderar sig mot brister i hanteringen som man inte har kontroll över; eller förlitar sig på att ­hanteringen är perfekt. Dessutom skapar datummärkning osäkerhet hos konsumenten och ökar mat­svinnet. Ett nytt Tvärlivsprojekt ska ­undersöka möjligheterna att utveckla en mer dynamisk ­hållbarhetsmärkning. Vardagen är full…

Details