exjobbspresentation20160610

Nytt examensarbete inom DynahMat

Erik Lagerberg och Henrik Melin presenterar sitt examensarbete ”Benefits and risks of implementing a dynamic shelf life prediction system” idag. Ett förslag för att hantera den enorma matsvinnet i dagens samhälle är att använda något som kallas dynamisk hållbarhetsprediktion. Med användningen av sensorteknik och datamodellering kan en korrekt prognos av den faktiska hållbarheten uppskattas genom kontinuerlig…

Details
Malin_Göransson_livsmedel i fokus jan2015

Artikel i Livsmedel i fokus

Ett forskningsprojekt som i framtiden kommer att kunna minska matsvinnet med 10-20 procent – eller översatt i pengar, en samhällsekonomisk vinst på 3,2-3,7 miljarder kronor årligen. Det var vad doktoranden Malin Göransson presenterade på Tvärlivsseminariet.

 

 

Logistikfokus

Utmaningar och möjligheter med dynamiska hållbarhetsdatum i försörjningskedjor – Inlägg på bloggen Logistikfokus

Matsvinn är ett stort problem i dagens samhälle. DynahMat är ett forskningsprojekt på Förpackningslogistik på Lunds Tekniska Högskola, vars syfte är att reducera matsvinn med hjälp av dynamiska hållbarhetsdatum. Målet är en tjänst som med hjälp av parametrar som mäts i försörjningskedjan skall kunna beräkna ett mer korrekt bäst-före-datum. Tjänsten kallas DSLP, vilket står för…

Details