Malin_Göransson_livsmedel i fokus jan2015

Artikel i Livsmedel i fokus

Ett forskningsprojekt som i framtiden kommer att kunna minska matsvinnet med 10-20 procent – eller översatt i pengar, en samhällsekonomisk vinst på 3,2-3,7 miljarder kronor årligen. Det var vad doktoranden Malin Göransson presenterade på Tvärlivsseminariet.

 

 

Logistikfokus

Utmaningar och möjligheter med dynamiska hållbarhetsdatum i försörjningskedjor – Inlägg på bloggen Logistikfokus

Matsvinn är ett stort problem i dagens samhälle. DynahMat är ett forskningsprojekt på Förpackningslogistik på Lunds Tekniska Högskola, vars syfte är att reducera matsvinn med hjälp av dynamiska hållbarhetsdatum. Målet är en tjänst som med hjälp av parametrar som mäts i försörjningskedjan skall kunna beräkna ett mer korrekt bäst-före-datum. Tjänsten kallas DSLP, vilket står för…

Details