2016-10-20-10-23-46

Den 20 oktober hade vi slutredovisning i DynhMat-projektet. Programmet för dagen var utöver DynahMat slutredovisning presentationer från Livsmedelsverket och Vinnova om matsvinn och innovationer i livsmedelsindustrin.

– Livsmedelsverket – Charlotte Lagerberg Fogelberg

– Vinnova – Lena Eckerdal Rimsten

Dagen avslutades med en workshop för framtida förutsättningar och lösningar för minskat matsvinn i försörjningskedjan och hos konsument. Specifikt diskuterades informationsdelning och transparens, digitalisering och nya tjänster och livsmedelskvalitet och säkerhet.