exjobbspresentation20160610

Erik Lagerberg och Henrik Melin presenterar sitt examensarbete ”Benefits and risks of implementing a dynamic shelf life prediction system” idag.

Ett förslag för att hantera den enorma matsvinnet i dagens samhälle är att använda något som kallas dynamisk hållbarhetsprediktion. Med användningen av sensorteknik och datamodellering kan en korrekt prognos av den faktiska hållbarheten uppskattas genom kontinuerlig övervakning av temperatur i maten.

Examensarbetet syftar till att undersöka de potentiella positiva och negativa effekter av genomförandet av en sådan dynamisk hållbarhet systemet i en leveranskedja. De förutsättningar som krävs för de positiva effekterna kommer att identifieras från aktörer inom leveranskedjan och DynahMats systemets perspektiv.