workshop_1

Tvärindustriell Workshop

tillsammans med Mobile Heights, Livsmedelsakademin och Packbridge

18 mars 2015, 13.00-16.30 – Mobile Heights Center, Lund

 

Resursutnyttjandet i dagens livsmedelsförsörjningskedjor är långt ifrån optimal och har stor potential för förbättringar. I Sverige och delar av Europa, kastas mer än en tredjedel av all producerad och importerad mat. En central anledning
till detta är den statiska hållbarhetsmärkning som både konsumenter och aktörer i livsmedelskedjan utgår från när de tar emot eller avvisa en produkt.
Om vi samarbetar mellan branscher kan vi förändra framtidens livsmedelskedjor. Vi alla har olika kompetens och genom att arbeta tillsammans och använda den kunskap som vi har, kan vi skapa lösningar och produkter
som kan förändra framtiden.
För denna workshop ville vi samla våra tre branscher och diskutera hur vi tror att detta kan göras. Deltagarna tog del av en fokusgrupp som diskuterade hur man ska gå vidare, och vi samlade både små och stora aktörer från alla tre
branscher.
I fokusgrupperna med deltagare från alla tre branscher diskuterades och kom det fram koncept/lösningar ut ifrån marknadsbehov, utmaningar och innovationsmöjligheter.

Läs mer om detta: http://www.livsmedelsakademin.se/news/workshop-over-branschgranserna/