Deltagande discipliner

  • Livsmedelsmikrobiologi
  • Riskhantering
  • Simuleringsteknik
  • Elektrisk mätteknik
  • Förpackningsteknik
  • Logistik
  • SCM
  • Distribuerade datorsystem

Intresserad av att vara med?

Vi söker partners till projektet så om du och din organisation ser dig kunna bidra i arbetet så inleder vi gärna en dialog.

Kontakta oss

Projektdeltagare

GS1 sweden
LTH
Sik
Retursystem
Malmö Högskola
KSF
LUIS
SONY
Mobile Heights
AutoIDexpert
Flextrus
Hanssons
Bergendahls
SCAN
Bring
IBM
Electrolux
Universiteit Stellenbosh University
Packbridge
Tetra Pak
Arla