2016-10-20-10-23-46

Slutseminarium DynahMat

Den 20 oktober hade vi slutredovisning i DynhMat-projektet. Programmet för dagen var utöver DynahMat slutredovisning presentationer från Livsmedelsverket och Vinnova om matsvinn och innovationer i livsmedelsindustrin. – Livsmedelsverket – Charlotte Lagerberg Fogelberg – Vinnova – Lena Eckerdal Rimsten Dagen avslutades med en workshop för framtida förutsättningar och lösningar för minskat matsvinn i försörjningskedjan och hos konsument. Specifikt…

Details
smartare

Smartare livsmedel 3.0 – nya tekniker, nya möjligheter

Livsmedelskollegiet bjuder in till öppet symposium 28 april 2016, Betahuset, Ideon Science Park, Lund Nya tekniker och arbetssätt erbjuder nya möjligheter för att hantera livsmedelsbranschens utmaningar och trender. Framtidens livsmedelskedja kommer att i ännu högre grad präglas av krav på kvalitet, hållbarhet och hälsa. Särskilda utmaningar finns i att hantera en växande småskalig livsmedelsförädling.Ta chansen…

Details