workshop_1

Dynahmat initierar Tvärindustriell workshop

Tvärindustriell Workshop tillsammans med Mobile Heights, Livsmedelsakademin och Packbridge 18 mars 2015, 13.00-16.30 – Mobile Heights Center, Lund   Resursutnyttjandet i dagens livsmedelsförsörjningskedjor är långt ifrån optimal och har stor potential för förbättringar. I Sverige och delar av Europa, kastas mer än en tredjedel av all producerad och importerad mat. En central anledning till detta är den…

Details
Malin_Göransson_livsmedel i fokus jan2015

Artikel i Livsmedel i fokus

Ett forskningsprojekt som i framtiden kommer att kunna minska matsvinnet med 10-20 procent – eller översatt i pengar, en samhällsekonomisk vinst på 3,2-3,7 miljarder kronor årligen. Det var vad doktoranden Malin Göransson presenterade på Tvärlivsseminariet.

 

 

ase

Avhandling om intelligent gods

Åse Jevinger blir den första doktoranden, inskriven på Fakulteten för teknik och samhälle, TS, som disputerar. Den 21 november 2014 kommer hon att försvara sin avhandling som har titeln: Toward Intelligent Goods: Characteristics, architectures and applications. Läs den hela artikeln här: http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17810/2043_17810%20Jevinger3%20muep.pdf;jsessionid=FF5D80EC5AF3563A1B453ABACD9FCA6C?sequence=4