2016-10-20-10-23-46

Slutseminarium DynahMat

Den 20 oktober hade vi slutredovisning i DynhMat-projektet. Programmet för dagen var utöver DynahMat slutredovisning presentationer från Livsmedelsverket och Vinnova om matsvinn och innovationer i livsmedelsindustrin. – Livsmedelsverket – Charlotte Lagerberg Fogelberg – Vinnova – Lena Eckerdal Rimsten Dagen avslutades med en workshop för framtida förutsättningar och lösningar för minskat matsvinn i försörjningskedjan och hos konsument. Specifikt…

Details
exjobbspresentation20160610

Nytt examensarbete inom DynahMat

Erik Lagerberg och Henrik Melin presenterar sitt examensarbete ”Benefits and risks of implementing a dynamic shelf life prediction system” idag. Ett förslag för att hantera den enorma matsvinnet i dagens samhälle är att använda något som kallas dynamisk hållbarhetsprediktion. Med användningen av sensorteknik och datamodellering kan en korrekt prognos av den faktiska hållbarheten uppskattas genom kontinuerlig…

Details
smartare

Smartare livsmedel 3.0 – nya tekniker, nya möjligheter

Livsmedelskollegiet bjuder in till öppet symposium 28 april 2016, Betahuset, Ideon Science Park, Lund Nya tekniker och arbetssätt erbjuder nya möjligheter för att hantera livsmedelsbranschens utmaningar och trender. Framtidens livsmedelskedja kommer att i ännu högre grad präglas av krav på kvalitet, hållbarhet och hälsa. Särskilda utmaningar finns i att hantera en växande småskalig livsmedelsförädling.Ta chansen…

Details