2016-10-20-10-23-46

Slutseminarium DynahMat

Den 20 oktober hade vi slutredovisning i DynhMat-projektet. Programmet för dagen var utöver DynahMat slutredovisning presentationer från Livsmedelsverket och Vinnova om matsvinn och innovationer i livsmedelsindustrin. – Livsmedelsverket – Charlotte Lagerberg Fogelberg – Vinnova – Lena Eckerdal Rimsten Dagen avslutades med en workshop för framtida förutsättningar och lösningar för minskat matsvinn i försörjningskedjan och hos konsument. Specifikt…

Details