exjobbspresentation20160610

Nytt examensarbete inom DynahMat

Erik Lagerberg och Henrik Melin presenterar sitt examensarbete ”Benefits and risks of implementing a dynamic shelf life prediction system” idag. Ett förslag för att hantera den enorma matsvinnet i dagens samhälle är att använda något som kallas dynamisk hållbarhetsprediktion. Med användningen av sensorteknik och datamodellering kan en korrekt prognos av den faktiska hållbarheten uppskattas genom kontinuerlig…

Details