ase

Avhandling om intelligent gods

Åse Jevinger blir den första doktoranden, inskriven på Fakulteten för teknik och samhälle, TS, som disputerar. Den 21 november 2014 kommer hon att försvara sin avhandling som har titeln: Toward Intelligent Goods: Characteristics, architectures and applications. Läs den hela artikeln här: http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17810/2043_17810%20Jevinger3%20muep.pdf;jsessionid=FF5D80EC5AF3563A1B453ABACD9FCA6C?sequence=4