Minimerat matsvinn med dynamiskt hållbarhetsdatum

Målet med projektet är att utveckla intelligenta logistik- och förpackningssystem som i realtid kommunicerar och predikterar kvalitet och produktsäkerhet hos kylda livsmedel.

Läs mer
Dynahmat ämnar resultera i en öppen systemlösning som möjliggör integration och sammankoppling av olika sensorlösningar, kvalitetsprediktering, kommunikations­lösningar, databaser, affärssystem och applikationer. Livsmedelsaktörers nyttjande av Dynahmat möjliggör säkerställandet av ett effektiva flöden av tjänliga livsmedel och minimerat matsvinn.

Kontakta oss

Projektmålen

Projektet ämnar också generera 5-10 nya dellösningar för bl.a. resurseffektivitet och samarbete mellan parter framtagna för värdekedjan samt 5-10 strategier och förbättringsmodeller för aktörer i livsmedelskedjan som möjliggör ökad säkerhet, kvalitet och resurseffektivitet.

Ikon1_green

Minskat matsvinn

Med DYNAHMAT förväntas svinnet i kedjan minska radikalt. Med kvalitetssäkrade produkter och säkrad kylkedja synliggörs temperaturens betydelse för livsmedels lagringsstabilitet och därmed kan hållbarheten förbättrats.

Ikon2_green

Möjlighet till differentiering

För innovativa aktörer innebär Dynahmat en ökad kvalitet och säkerhet ända till konsument vilket stärker varumärken och förtroendet från konsumenten.

Ikon3_grren

Säkrad kylkedja

Med en enhetlig mätning av temperatur i flödet hos alla aktörer i livsmedelskedjan säkerställs om kylkedjan varit intakt eller ej liksom när och var det hänt något oförutsett

Ikon5_green

Kunskap om framtidens sensorer och IKT-system

Sverige utgör ett IT-samhälle och kan bli föregångare på en internationell marknad. Ökat lärande kring nyttjandet av ny teknik hos livsmedelskedjornas aktörer innebär att koncept, strategier och lösningar kan exporteras och integreras i större internationella system.

Ikon4_green

Effektivitets-
förbättringar

Både internt och mellan aktörerna i kedjan. Effektivitetsförbättringar internt blir möjliga genom att tidigt omallokera gods vars status förändrats i hanteringen. Livsmedelsdistribution styrd utefter behov och verklig kvalitet ses om ett klart business case för både transportörer och detaljhandeln. Effektivitetsförbättringar sker i kedjan genom mindre returer då enstaka produkter eller batcher med låg kvalitet lätt kan spåras.

Ikon6_green

Ökat konsument-
förtroende

Både till varumärket, hållbarhetsmärkning samt till detaljhandeln. Konsumentförtroende till varumärket, hållbarhetsmärkning samt till detaljhandeln ökar på grund av en ökad transparens, både i kedjan, men kanske viktigast till konsumenterna varpå förtroendet kan stärkas. Lösningen gör det näst intill omöjligt att fuska med datummärkning genom en ommärkning då information kommer att finnas säkrad i systemet.